Konfrontacje Fotograficzne

41. Konfrontacje Fotograficzne do 20 marca 2022


Zgłoszenia do 20 marca 2022. Temat dowolny. Ważne jest, aby zestaw nie był zbiorem przypadkowych zdjęć o różnej tematyce, wykonanych różną techniką. Zestaw powinien stanowić jednolitą kompozycję na wybrany temat.

Należy dążyć do zachowania jednego formatu wszystkich zdjęć w zestawie, o ile koncepcja autorska nie uzasadnia innego potraktowania. Liczba zestawów dowolna. Technika optyczno-chemiczna mile widziana.

Nagrody:

• I nagroda: 5.000 zł
• II nagroda: 4.000 zł
• III nagroda: 3.000 zł
• wyróżnienie: 2.000 zł

Strona konkursu fotograficznego: http://www.gtf.com.pl/uncategorized/41-konfrontacje/