Świadomość artystyczna w fotografii
Wolność wyboru konwencji artystycznej i stosunku do odbiorcy pozwala twórcy na przekazanie swojej wizji bez wyraźnego wpływu chwilowej mody czy obowiązującego stylu. Fotograf z jednej strony ma pełną dowolność wyrażenia siebie poprzez obraz z drugiej jednak strony jest ograniczony przez swoich odbiorców, którzy mogą być pod wpływem bliżej nie określonych uprzedzeń, przesądów i własnych schematów myślowych.

Odpowiedzialność kluczem do oryginalności

Świadomość tych zależności bardzo często niepotrzebnie podcina skrzydła młodym i ambitnym twórcom. W pełni ukształtowany fotograf powinien nie tylko zdawać sobie sprawę z tych ograniczeń ale przede wszystkim nie hamować swojej inwencji twórczej jednocześnie biorąc na siebie pełną odpowiedzialność za to co robi jako artysta.

Będąc pod ciągłą presją twórczej oryginalności i niepowtarzalności łatwo jednak przekroczyć niewidzialną granicę dobrego smaku. Poszukiwania nowych form wyrazu często sprowadza na artystę wielkie ryzyko posądzenia o śmieszność i kpinę. Czymże jednak byłaby dzisiejsza sztuka bez prób pokazania i przedstawienia dzieła w mniej tradycyjnym środku wyrazu. Zasadne wydaje się wybranie drogi na skróty i realizację swoich wizji w dobrze już znanym środowisku. Jednak najwięksi artyści nigdy nie pozostają w miejscu. Prezentują postawę poszukującą, badającą nie bojącą się śmieszności. Często popełniają błędy ale tylko w ten sposób uczą się czegoś nowego i potrafią dojść do nowych wcześniej nie odkrytych form przekazu. Decydują o kierunkach rozwoju sztuki fotografii.

Czy popularność ogranicza oryginalność?

Przeciwieństwem tych świadomych fotografów są osoby również utalentowane ale poszukujące wyłącznie rozgłosu. Nie zwracają uwagi na rozwój własnych umiejętności, etyki i nie biorą odpowiedzialności za swoją sztukę. Taka postawa stanowi tło dla świadomych artystów dla których nie istnieje pośpiech i droga na skróty.

Jak kształtować świadomość artystyczną?

Najistotniejszym elementem kształtującym świadomość artystyczną jest zagłębienie się w sztukę. Przeżycie jej, przeczytanie, odebranie na kilka różnych sposobów. Z perspektywy odbiorcy i twórcy. Oczywiście budowanie własnej świadomości artystycznej i poszukiwanie nowych form wyrazu, nie jest łatwe ale poświęcając czas na przeanalizowanie twórczości choćby kilku artystów zmieniających kierunki w sztuce pozwoli na szersze spojrzenie w głąb samego siebie.

Tworzenie zawsze jest pełne emocji i świadomości artystycznej zupełnie odwrotnie niż w przypadku odtwarzania, które nie jest w stanie przekazać odbiorcy głębokiego, pełnego  wrażliwości przeżycia związanego z dziełem. Jeżeli nie chcesz wyłącznie odtwarzać schematów odrób własną lekcję. Niech narzędzie jakim jest aparat będzie pędzlem na płótnie malarza. Nie bój się eksperymentować, nie ustawaj w poszukiwaniu własnego stylu. Najpierw wyobraź sobie to czego oczekujesz od własnej sztuki a później zrealizuj wyobrażenie przy wykorzystaniu dostępnej technologii.

Czytaj również:

Sprawdź:
Sprawdź również nasz przewodnik po najlepszych konkursach fotograficznych w 2020 roku! Zestawienie przygotowaliśmy w oparciu o nasze wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu internetowej platformy dostarczającej najlepszych informacji o konkursach fotograficznych na świecie: Najlepsze konkursy fotograficzne 2020