Analizowanie zdjęcia konkursowego
Fotografia konkursowa, jak każdy inny rodzaj fotografii, jest sposobem trwałej rejestracji pojedynczego obrazu, za pomocą różnych metod, przy użyciu światła. Konkursy fotograficzne w ostatnim czasie cieszą się dużą popularnością wśród fotograficznej społeczności. Jest to niewątpliwie dobre zjawisko, gdyż na drodze rywalizacji, poszerza pole do działania wśród fotografów, oraz motywuje fotografujących do rozwoju.

Jak analizować zdjęcie w kontekście konkursów fotograficznych?

Podczas selekcji dostępnego materiału powinna być przeprowadzona szczegółowa analiza poszczególnych fotografii, aby można było wyodrębnić wśród nich te najlepsze w subiektywnym odczuciu jury, rzecz jasna. W fotografii konkursowej jest bowiem ważna subiektywna interpretacja przedstawionych na fotografii elementów.

Selekcjonując zdjęcia czy oceniając prace zgłoszone do konkursu, ilość materiału, który należy poddać dogłębnej analizie, powinna być dostatecznie duża, tak by można było swobodnie wybrać najlepsze prace. Jednak trzeba pamiętać, że zbyt duża liczba fotografii powoduje, że na drodze selekcji odrzucane są również fotografie mogące potencjalnie wygrać konkurs. Dzieje się tak nie z powodu niekompetencji, czy braku rzetelności jury, ale z przyczyn obiektywnych. Jeśli do konkursu zgłoszona jest duża liczba fotografii, istnieje duże prawdopodobieństwo pominięcia jakiegoś ujęcia a wręcz jest to nieuniknione. Trudno jest też z dużej ilości materiału wyodrębnić najlepsze prace.

Niekiedy dzieje się też tak, że to wcale nie „najlepsza” fotografia wygrywa, ale taka, która ma „siłę przebicia”. Tą siłę przebicia mają prace, które niosą ze sobą dużą wartość emocjonalną ukierunkowaną na odbiorcę.

Zrozumienie przesłania zawartego na zdjęciu kluczem do analizy

Trzeba również wspomnieć, że podczas analizy obrazu, jakim jest fotografia, najważniejszą rolę pełni zmysł wzroku. Odpowiada bowiem za to, jaki obraz rzeczywistości, również tej przedstawionej na fotografii, sami kreujemy. Niezbędnym elementem odnoszącym się do rzetelnej interpretacji zapisu fotograficznego są zagadnienia – co widzimy na obrazie oraz skąd to wiemy. Rozpoczynamy od wnikliwego wpatrywania się w fotografię, tak by zrozumieć jej istotę. Dużym ułatwieniem – w przypadku gdy mamy kilka fotografii – będzie umiejscowienie ich w porządku przestrzennym, albo czasowym. Celem interpretacji wizualnego materiału jest przetłumaczenie poszczególnych elementów obrazu na język komunikacji mówionej lub pisanej czyli werbalnej. Często jednak nie da się dokładnie oddać tego, co przedstawia obraz wizualnie, ponieważ jego bogactwo i możliwości interpretacji nie są w stanie być przedstawione w sposób werbalny a przynajmniej nie do końca. Kwestią kluczową jest rozumienie tego, co fotografia przedstawia i co autor miał na myśli. Czytaj więcej: znaki i symbole w fotografii, jak przekazać ukrytą treść.

Poczucie estetyki w interpretacji fotografii

Poczucie estetyki jest kolejnym ważnym elementem podczas interpretacji fotografii, trzeba jednak zachować równowagę pomiędzy estetyką obrazu a jego zawartością. Często kierując się jedynie estetyką, wybierane są jedynie te ujęcia, które prezentują się najlepiej pod tym względem. Pomijane, albo niedoceniane są natomiast te pod względem estetyki mniej atrakcyjne, natomiast pod względem merytorycznym bardzo udane. Czytaj więcej o estetyce: wartość estetyczna fotografii.

Model analizy fotografii

Podstawowy model analizy fotografii przedstawili amerykańscy antropolodzy – Collierowie, dzieląc go na cztery etapy:

  1. W pierwszym etapie należy spojrzeć na przedstawione dane całościowo, wnikliwie szukając wzorów podobieństw, analogii a także zróżnicowania, dokładnie opisując własne wrażenia i odczucia a także pytania odnośnie danych, aby były pomocą w dalszych, bardziej szczegółowych analizach.
  2. W drugim etapie należy zrobić opis całego materiału, aby znać jego ogólną zawartość w pełni.
  3. Trzeci etap to analiza ustrukturyzowana, podczas której zapoznajemy się z materiałem bardziej dogłębnie, mając na uwadze pytania odnoszące się do analizowanego obrazu. Porównujemy tutaj ruchy na fotografii, określamy dystans, spisujemy wszelkie istotne dane jak ilość osób i przedmiotów. Dane możemy nanieść na wykresy, czy w tabele a także dokonać szczegółowego opisu, dla porównania z innymi fotografiami.
  4. W etapie czwartym jeszcze raz dokonujemy dogłębnej analizy całego materiału badawczego, wtedy możliwe jest ulokowanie detali w pełniejszym kontekście, określającym symbolikę wzorów przez nie tworzonych. Fotografię rozkładamy przed sobą i spisujemy swoje wnioski – formułowane pod wpływem kompletnego kontekstu.

 

Czytaj więcej:

Sprawdź:
Sprawdź również nasz przewodnik po najlepszych konkursach fotograficznych w 2020 roku! Zestawienie przygotowaliśmy w oparciu o nasze wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu internetowej platformy dostarczającej najlepszych informacji o konkursach fotograficznych na świecie: Najlepsze konkursy fotograficzne 2020