fotograf-rzemieslnik-artysta
Profesjonalizacja pracy artysty jest dla niego samego dużym zagrożeniem mogącym negatywnie wpłynąć na jego twórczość. Łączenie zawodowego tworzenia fotografii ze sztuką jest niezwykle trudne. Istnieje bardzo duża obawa przed rozwojem sztuki miernej i powtarzalnej.

Zagrożenia w fotografii

Obierając pewien schemat wykonywanych fotografii rozwijamy wyłącznie umiejętności jego stosowania. Brak jakiegokolwiek wyjścia poza obrany styl wytwarza w twórcy złudny obraz osiągnięcia perfekcjonizmu. Odczucia te pogłębiane są przez odbiorców dla których obrany przez autora kierunek wywołuje doznania estetyczne. Takie zapętlenie się we własnym schemacie może doprowadzić artystę do roli rzemieślnika odtwarzającego raz po raz te same obrazy.

Fotograf jako rzemieślnik obecnie włącza się w zorganizowany system społeczny. Wykonuje pracę będącą skierowaną do szerokiego kręgu odbiorców. Stara się ich zadowolić licząc się z potrzebami społecznymi zbytnio nie wykraczając poza utarte schematy funkcjonujące w społeczeństwie. Fotograf artysta skolei jest nieskrępowany. Posiada pełną swobodę twórczą. Może w pełni wyrazić siebie i pokazać swoją sztukę pozostającą poza wpływem społeczeństwa. Nie zwraca uwagi na pragnienia odbiorcy, nie powiela osiągnięć innych artystów. Daje mu to dużą swobodę w pracy twórczej ale często pozostaje niezrozumiana dla ogółu społeczeństwa przyzwyczajonego do pewnych schematów.

Bardzo duża część uzdolnionych artystów porzuca własny rozwój i chęć wyrażenia siebie w swój indywidualny niepowtarzalny sposób na rzecz zaspokajania potrzeb odbiorców. Spowalnia to proces rozwoju sztuki i samych twórców, którzy zaprzestają poszukiwania i odkrywania własnych możliwości przekazu. Sztuka schodzi na drugi plan a na pierwszy wychodzą potrzeby odbiorców.

Scalenie twórcy i odbiorcy kierunkiem rozwoju fotografii

Wiedza i efektywne jej wykorzystanie pozwala połączyć te dwa skrajnie różne od siebie światy. Chęć wyrażenia siebie przez sztukę oraz danie odbiorcy tego czego oczekuje. Wymaga to olbrzymiej pracy i zaangażowania. Zarówno w przypadku komercyjnego wykorzystania fotografii jak i czysto artystycznego do niej podejścia.

Granice sztuki są niewyraźne i w perspektywie czasu rosnący dorobek kolejnych pokoleń może się okazać wyraźnym kursem kształtującym daną epokę. Podział i kategoryzacja osoby zajmującej się profesjonalnie fotografią jest niezwykle trudna. Tym bardziej, że w ramach wykonywanego działania udział bierze zarówno twórca jak i odbiorca a tworzone dzieło jest świadomie wytworzonym elementem percepcji estetycznej. Artysta, który potrafi połączyć realizację przez sztukę własnych ambicji z zaspokojeniem potrzeb odbiorów może być jednocześnie artystą i rzemieślnikiem wyznaczającym kierunek rozwoju fotografii.

Czytaj również:

Sprawdź:
Sprawdź również nasz przewodnik po najlepszych konkursach fotograficznych w 2020 roku! Zestawienie przygotowaliśmy w oparciu o nasze wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu internetowej platformy dostarczającej najlepszych informacji o konkursach fotograficznych na świecie: Najlepsze konkursy fotograficzne 2020