Zamojski Przegląd Fotografii

IX Zamojski Przegląd Fotografii do 31 lipca 2023


Zgłoszenia do 31 lipca 2023. IX Zamojski Przegląd Fotografii adresowany jest do fotografów zajmujących się fotografią zawodowo i amatorsko, niezależnie od wieku, doświadczenia i zainteresowań. IX Przegląd odbywa się pod hasłem „Pokaż się” i nie jest ograniczony tematycznie. Głównym jego celem jest integracja i promocja środowisk fotografików oraz prezentacja osiągnięć twórczych w dziedzinie fotografii.

Przegląd realizowany jest w ramach zadania Zamojska Galeria Fotografii „Galeria Mała” przez Zamojską Grupę Fotograficzną Grupę Twórczą działającą w Stowarzyszeniu Kultura dla Zamościa i Zamojski Dom Kultury. Projekt dofinansowany jest przez Miasto Zamość.

Nagrody:

Autorzy najlepszych prac otrzymają medale Fotoklubu RP oraz nagrody rzeczowe. Wszyscy autorzy prac przyjętych na wystawę pokonkursową otrzymają dyplom uczestnictwa i katalog wystawy IX Zamojskiego Przeglądu Fotografii.

Strona konkursu fotograficznego: https://fotoklubrp.org/archiwa/6575