Dzikie, piękne, polskie

Dzikie, piękne, polskie! do 30 września 2020


Zgłoszenia do 30 września 2020. Organizatorem konkursu fotograficznego pt. „Dzikie, piękne, polskie” jest Związek Polskich Fotografów Przyrody (ZPFP) – stowarzyszenie, które w tym roku obchodzi jubileusz 25-lecia (1995-2020). Konkurs jest organizowany w ramach Festiwalu Fotografii Przyrodniczej „Wizje Natury 2020” oraz obchodów 25-lecia istnienia ZPFP.

Celem konkursu jest:
– promowanie fotografii jako dziedziny sztuki,
– podnoszenie poziomu fotografii przyrodniczej,
– popularyzacja wiedzy przyrodniczej,
– rozwijanie i kształtowanie przyjaznych naturze postaw proekologicznych.

Dzika polska przyroda jest wyjątkowo piękna i różnorodna. Poprzez ten konkurs pragniemy zachęcić uczestników do jej uważnego obserwowania i fotografowania, ze szczególnym zwróceniem uwagi na aspekt etyczny fotografii przyrodniczej.

JURY I NAGRODY KONKURSU

Oceny zdjęć dokona profesjonalne Jury powołane przez organizatora, które przyzna nagrody w każdej z dwóch kategorii wiekowych:

Kategoria „Dorośli”:
• za zajęcie I miejsca – 1200 zł oraz cenna nagroda rzeczowa,
• za zajęcie II miejsca – 600 zł oraz nagroda rzeczowa,
• za zajęcie III miejsca – 300 zł oraz nagroda rzeczowa.

Kategoria „Młodzież”:
• za zajęcie I miejsca – 600 zł oraz cenna nagroda rzeczowa,
• za zajęcie II miejsca – 300 zł oraz nagroda rzeczowa,
• za zajęcie III miejsca – 100 zł oraz nagroda rzeczowa.

Dodatkowo jury może wybrać do 5 wyróżnień w każdej z kategorii wiekowych. Laureaci w każdej z kategorii wiekowych otrzymają pamiątkowe dyplomy.

Strona konkursu fotograficznego: http://zpfp.pl/images/dokumenty/DPP-Regulamin.pdf