Gdyński Modernizm w Obiektywie

„Gdyński Modernizm w Obiektywie” do 12 sierpnia 2022


Zgłoszenia do 12 sierpnia 2022. Miasto Gdynia zaprasza Was do udziału w 12. edycji flagowego konkursu fotograficznego „Gdyński Modernizm w Obiektywie”.

Konkurs ma na celu promocję walorów estetyczno-architektonicznych i historycznych miasta Gdynia oraz architektury modernistycznej, w tym Gdyńskiego Szlaku Modernizmu.

Do Konkursu można nadsyłać prace z podziałem na następujące kategorie:

GIE – „Geometria i ekspresja” – geometria w architekturze, w tym kubistyczne, lub opływowe formy architektury modernistycznej Gdyni. Autorskie ujęcia kamienic, budynków, willi oraz ich wybranych fragmentów.
GDM – “Gdyński detal modernizmu” – kadry najbardziej oryginalnych detali architektonicznych gdyńskiego modernizmu, w tym fotografie, które pozwolą na popularyzację oraz edukację architektoniczną modernizmu; zwrócenie uwagi na potrzebę ratowania, ochrony oraz renowacji detali architektonicznych obiektów gdyńskiego modernizmu. Przykładowo kadry modernistycznej stolarki otworowej – drzwi, okien, bram, furtek, świetlików itp.
AI – „Architektura i iluzja” – fotograficzno-architektoniczne impresje gdyńskiej architektury w różnych porach dnia oraz warunkach atmosferycznych (mżawka, burza, mgła); kadry wieczorne, nocne, architektura na styku z wodą, odbicia brył,
MM – „Modernizmy metropolitalne” – autorski zestaw wybranych obiektów architektury modernistycznej z czterech miast Pomorza – Gdyni, Gdańska, Sopotu i Wejherowa. Praca może podkreślać różnice, różnorodność estetyczną modernizmów każdego z miast lub uwypuklać cechy wspólne.
BCAP – „Blaski i cienie architektury PRL” – tematem przewodnim kategorii jest architektura modernistyczna 2 poł. XX wieku (od 1955 do 1989 r.) na terenie całej Polski, kadry mogą przedstawiać zarówno budynki wciąż funkcjonujące, odnowione lub znakomicie zachowane, jak i te wymagające „reanimacji” oraz zagrożone wyburzeniem.
WM – “Wnętrze miasta” – fotografie w duchu ‘street photo’ – dokumentujące architekturę i życie społeczne współczesnego miasta. Kadry oddające autorskie, subiektywne spojrzenie na „wnętrze” wybranego miasta. W tej kategorii można zgłaszać zdjęcia z różnych miast w Polsce i na świecie.

Nagrody:

I nagroda: 2 000 zł
II nagroda: 1 000 zł, książka oraz zestaw pamiątek Gdyńskiego Szlaku Modernizmu.
III nagroda: vouchery o łącznej wartości 400 zł do 2 restauracji Szlaku Kulinarnego Centrum Gdyni, książka o architekturze oraz pamiątki Gdyńskiego Szlaku Modernizmu.

Strona konkursu fotograficznego: https://modernizmgdyni.pl/?p=5547