Geografia - proces, forma, obiekt

„Geografia – proces, forma, obiekt” do 15 stycznia 2023


Zgłoszenia do 15 stycznia 2023. Serdecznie zapraszamy uczestników i sympatyków Konkursu Fotograficznego „Geografia – proces, forma, obiekt” do obejrzenia galerii prac laureatów i wyróżnionych w dziesiątej edycji. Galeria dostępna jest na naszej stronie. Nagrodzone i wyróżnione fotografie można także obejrzeć w gmachu Wydziału Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego (ul. Kopcińskiego 31 w Łodzi).

Chcielibyśmy również zaprosić do udziału w jedenastej edycji konkursu, odbywającego się pod patronatem Dziekana Wydziału Nauk Geograficznych – dr. hab. Bogdana Włodarczyka, prof. UŁ oraz Polskiego Towarzystwa Geograficznego. Regulamin i karta zgłoszeniowa są już dostępne.

Najlepsze prace, wzorem lat ubiegłych, zostaną nagrodzone i zaprezentowane na stronie internetowej Wydziału Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego oraz przedstawione na imprezie organizowanej w Światowym Dniu Geografa na wiosnę 2023 roku. Każde zdjęcie będzie opatrzone nazwiskiem autora i nazwą szkoły (uczelni), do której uczęszcza. Będziemy też dążyć do tego, żeby najlepsze zdjęcia zostały zaprezentowane w formie wystawy na Wydziale Nauk Geograficznych UŁ. Dotychczasowe edycje Konkursu (oprócz dwóch, kiedy na przeszkodzie stanęła epidemia Covid-19) były zwieńczone taką wystawą. Uczestnicy konkursu nie ponoszą żadnych wydatków związanych ze zgłaszaniem zdjęć, nagrodami czy prezentacją najlepszych dzieł na wystawie.

Strona konkursu fotograficznego: https://www.geo.uni.lodz.pl/pl/popularyzacja/konkurs-geografia-proces-forma-obiekt