kocham-zwierzeta-bo-2022

„Kocham zwierzęta, bo…” do 20 maja 2022


Zgloszenia do 20 maja 2022. Celem konkursu jest przedstawienie zwierząt jako przyjaciół człowieka, uwrażliwienie na ich los, przypomnienie o konieczności dobrego traktowania i opiekowania się nimi.

Celem Konkursu jest:
– przedstawienie zwierząt jako przyjaciół człowieka,
– uwrażliwienie na ich los,
– przypomnienie o konieczności dobrego traktowania i opiekowania się zwierzętami,
– upowszechnianie i popularyzacja fotografii jako dziedziny sztuki.

Nie zezwala się na stosowanie fotomontaży polegających na łączeniu elementów fotografii pochodzących z różnych plików lub dokonywanie zmian oryginalnej kompozycji fotografii (z wyjątkiem kadrowania). Dopuszcza się fotografie poddane delikatnej modyfikacji polegającej na korekcie kontrastu, nasycenia, ostrości, barw. Fotografie noszące wyraźne znamiona modyfikacji i ingerencji fizycznej bądź elektronicznej zostaną zdyskwalifikowane.

Nagrody:

Pula nagród do podziału przez Jurorów wynosi 1 500,00 zł.

Strona konkursu fotograficznego: https://www.dkniewiadom.eu/wydarzenia/zobacz/XI-Ogolnopolski-Konkurs-Fotograficzny-/