Cztery pory roku nad Czarną Wodą

Konkurs fotograficzny „Cztery pory roku nad Czarną Wodą” – do 27 października 2019


Zgloszenia do 27 października 2019. Zadanie konkursowe: temat konkursu to: „CZTERY PORY ROKU NAD CZARNĄ WODĄ” i jest ściśle związany z dziedzictwem przyrodniczym tytułowej Czarnej Wody, czyli rzeki Wdy. Przedmiotem Konkursu jest wykonanie pracy fotograficznej zgodnej z tematem konkursu.

Nagrody: Nagrodą główną w Konkursie jest nagroda pieniężna w kwocie 500 złotych. Druga nagroda w konkursie to nagroda pieniężna w kwocie 300 złotych. Trzecią nagrodą w konkursie jest nagroda pieniężna w kwocie 100 złotych. Laureaci wyróżnień w konkursie otrzymają nagrody książkowe. Każdy laureat Konkursu otrzyma także dyplom i pakiety gadżetów od partnerów Konkursu: Gminy Świecie, Starostwa Powiatowego w Świeciu i Wdeckiego Parku Krajobrazowego.

Strona konkursu fotograficznego: https://www.oksir.eu/a21719.cztery_pory_roku_nad_czarna_woda