Konkurs fotograficzny EISA MAESTRO 2019

Konkurs fotograficzny EISA MAESTRO – do 1 maja 2019


Zgłoszenia do 1 maja 2019. Konkurs jest dwueatapowy: Etap I to etap krajowy i Etap II to etap międzynarodowy.

Zgłoszenia:

1. Na konkurs przyjmowane są wyłącznie fotoreportaże i serie składające się z 5-8 zdjęć.
2. Muszą mieć one postać cyfrową (z aparatów cyfrowych lub w postaci skanów z filmów). Proszę oznaczyć kolejność zdjęć w serii.

ETAP I: eliminacje krajowe,

Do pierwszego etapu zdjęcia (o dłuższym boku 1200 pikseli) należy wgrać do serwisu za pośrednictwem zakładki „dodaj serię zdjęć”

Do wgranej serii zdjęć dołączone zostaną automatycznie podstawowe dane teleadresowe autora, oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem i jego akceptacji (patrz poniżej) oraz adresem e-mail i kontaktem telefonicznym pochodzące z profilu osoby zgłaszającej zdjęcia konkursowe. Dane pozostają do wiadomości redakcji Foto-Kurier i organizacji EISA (w przypadku przejścia do etapu międzynarodowego).

Nagrody:

Miejsca 1., 2. i 3. zostaną wybrane przez Jury redakcyjne Foto-Kuriera*, a wyniki zostaną opublikowanie w Foto-Kurierze nr 7 lub 8/2019.

1. nagroda – 1000 zł *
2. nagroda – 600 zł *
3. nagroda – 400 zł. *

*Kwoty te zostaną przekazane w postaci bonów do zrealizowania w sklepie Foto-Kuriera. Redakcja zastrzega sobie prawo do innego rozdysponowania nagród bez podawania przyczyny. Redakcja może też zrezygnować z przyznania, którejś z nagród.

Etap II: etap międzynarodowy

Wszystkie zwycięskie prace z etapów krajowych będą oceniane podczas obrad organizacji EISA pod koniec czerwca 2018. Jury złożone z 15 redaktorów naczelnych europejskich magazynów fotograficznych należących do EISA, spośród zwycięskich zdjęć edycji krajowych wybierze laureatów i przyzna tytuł EISA MAESTRO 2018 oraz nagrody:

1. nagroda – 1500 euro, Złoty tytuł EISA Maestro 2019
2. nagroda – 1000 euro, Srebrny tytuł EISA Maestro 2019
3. nagroda – 750 euro, Brązowy tytuł EISA Maestro 2019

Strona konkursu fotograficznego: http://www.foto-kurier.pl/aktualnosci/eisa-maestro-award/1-pokaz-7016-wygraj-1500-euro-eisa-maestro-2019.html