Moja Jura 2021

„Moja Jura” do 14 marca 2021


Zgłoszenia do 14 marca 2021. Gminny Ośrodek Kultury w Olsztynie zaprasza do udziału w konkursie fotograficznym „Moja Jura”.

Celem konkursu jest utrwalenie piękna krajobrazu, przyrody, architektury, wydarzeń, w których uczestnicy brali udział, mającymi związek z Jurą Krakowsko-Częstochowską, ze szczególnym uwzględnieniem jej północnej części. Konkurs ma charakter otwarty i przeznaczony jest do młodzieży od 16 roku życia oraz osób dorosłych.

11.Prace zakwalifikowane do II etapu konkursu zostaną nieodpłatnie wykorzystane przez organizatora na celu ekspozycji wystawy pokonkursowej, publikacji folderu/katalogu konkursu oraz innych publikacji o charakterze promocyjno-kulturalnym zgodnie z zamierzeniami i potrzebami organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo do samodzielnego wyboru eksponowanych i publikowanych prac.

Nagrody:

I nagroda o wartości 500 zł,
II nagroda o wartości 300 zł,
III nagroda o wartości 200 zł,
Wyróżnienie o wartości 100 zł.
Jury przysługuje prawo innego podziału nagród.

Strona konkursu fotograficznego: https://www.olsztyn-jurajski.pl/konkurs-fotograficzny-moja-jura/