Polska – konteksty

Konkurs Fotograficzny „Polska – konteksty” do 4 lutego 2024


Zgłoszenia do 4 lutego 2024. Zdjęcia mogą być wykonane dowolną techniką fotograficzną. Do Konkursu dopuszcza się wyłącznie odbitki na papierze fotograficznym o długości krótszego boku wynoszącej min. 20 cm.

Każdy Uczestnik może przedstawić do Konkursu maksymalnie trzy prace. Jako pracę rozumie się zarówno zdjęcia pojedyncze, jak i zestawy. Zestaw może zawierać do 6 zdjęć.

Nagrody:

Autorzy najlepszych zdjęć otrzymają nagrody finansowe. Łączna pula nagród wynosi 6000,00 zł (sześć tysięcy złotych). O podziale nagród decyduje Jury.

Nagrody otrzymają autorzy zdjęć obecni na rozstrzygnięciu konkursu – GALI, nieobecni otrzymają tylko nagrody honorowe (zostanie im przesłany dyplom oraz tekst werdyktu).
W uzasadnionych przypadkach Autor może wydelegować osobę, która będzie go reprezentowała, o czym powinien poinformować Organizatora na piśmie najpóźniej tydzień przed rozstrzygnięciem Konkursu.

Strona konkursu fotograficznego: https://www.ckis.konin.pl/6-ogolnopolski-konkurs-fotograficzny/