Konkurs fotograficzny „Polskie Parki Narodowe” – do 12 listopada 2018


Zgłoszenia do 12 listopada 2018. Zapraszamy do udziału w konkursie fotograficznym „Polskie Parki Narodowe”.

Celem konkursu jest zwrócenie uwagi na piękno rodzimej przyrody, promocja parków narodowych oraz popularyzowanie wiedzy na temat różnorodności biologicznej w Polsce.

Prace można zgłaszać w czterech kategoriach:

Kategoria 1 pn. „Przyroda nieożywiona”;
Kategoria 2 pn. „Krajobrazy”;
Kategoria 3 pn. „Fauna i flora”;
Kategoria 4 pn. „Przyroda z bliska”.

Jedna fotografia może być zgłoszona tylko w jednej z kategorii.

Nagrody:

W każdej z czterech kategorii zostaną przyznane nagrody pieniężne:
– I miejsce: 2.000 zł
– II miejsce: 1.000 zł
– III miejsce: 500 zł
– wyróżnienie: 100 zł

Strona konkursu fotograficznego: https://www.mos.gov.pl/aktualnosci/szczegoly/news/konkurs-fotograficzny