Konkurs Fotograficzny RESTART

Konkurs Fotograficzny RESTART do 19 marca 2023


Zgloszenia do 19 marca 2023. Policealne Studium Animatorów Kultury SKiBA we Wrocławiu, zwane dalej Organizatorem, ogłasza Konkurs fotograficzny Restart skierowany do osób w wieku od 16 do 26 lat. Celem Konkursu jest
popularyzacja medium fotografii jako dziedziny sztuki oraz zachęcenie uczestników do kreatywnego wykorzystania czasu wolnego.

ReStart określa dwa procesy nierozerwalnie ze sobą związane. To zakończenie z równoczesnym rozpoczęciem. Coś się kończy ale i zaczyna na nowo. Szansa na Start bez obciążeń i naleciałości tego co było. Możliwość nowego otwarcia. Czy jest nam dziś potrzebne? Czy z niego skorzystamy?

Hasło tegorocznej edycji konkursu Restart to POŁĄCZENIA.

Nagrody:

Autorzy najlepszych prac otrzymają nagrody oraz dyplomy.
Przewiduje się Nagrodę Główną oraz wyróżnienia

Strona konkursu fotograficznego: https://www.gov.pl/web/skibawroclaw/restart-2023