Konkurs fotograficzny “W Chinach i o Chinach” – do 4 listopada 2018


Zgłoszenia do 4 listopada 2018. Corocznie, Instytut Konfucjusza organizuje konkurs fotograficzny, w którym oczekujemy na interesujące zdjęcia z Chin i Chinami inspirowane.

Zdjęcia można nadsyłać w następujących w kategoriach:
A) Człowiek w Chinach
B) Chiński krajobraz
C) Chińskie inspiracje (fotografie wykonane poza obrębem Chin, w jakikolwiek sposób nawiązujące do Chin lub mogące się z nimi kojarzyć).

Na konkurs każdy uczestnik może nadesłać maksymalnie 3 fotografie, przy czym w jednej kategorii można zgłosić tylko1 zdjęcie. Zgłaszane prace muszą spełniać warunki techniczne: format pliku – JPG; rozdzielczość 300dpi; długość krótszego boku min. 2000px; wielkość pliku do 3MB.

Opisane zdjęcia należy w terminie do 4 listopada 2018 wysłać na adres konkursfoto@instytutkonfucjusza.pl. W nazwie pliku ze zdjęciem należy umieścić wyłącznie imię i nazwisko uczestnika oraz symbol kategorii A, B lub C, według wzoru: imię_nazwisko_A.jpg , imię_nazwisko_B.jpg. Opis dołączony do zgłoszonych prac w postaci pliku w formacie .doc lub .txt powinien zawierać: imię i nazwisko autora, nazwę kategorii, tytuł pracy oraz miejsce i datę wykonania zdjęcia.

Opis dołączony do zgłoszonych prac w postaci pliku w for.doc lub .txt powinien zawierać: imię i nazwisko autora, nazwę kategorii, tytuł pracy oraz miejsce i datę wykonania zdjęcia.
Oprócz zdjęć i opisu zdjęcia uczestnicy muszą dołączyć zgodę na przetwarzanie danych osobowych stanowiącą załącznik do regulaminu konkursu.

Wybór zwycięzców Konkursu nastąpi dwuetapowo. Wyłonienie finalistów w I etapie nastąpi do dnia 9 listopada 2018 i będzie polegało na wyborze przez Komisję Konkursu 20 najlepszych zdjęć. Spośród nich Komisja Konkursu wybierze 3 zwycięzców w kategorii A i B oraz 1 zwycięzcę w kategorii Dodatkowo wszystkie finałowe zdjęcia wezmą udział głosowaniu internautów, w trakcie którego internauci wybiorą zwycięzcę konkursu publiczności. Głosowanie odbędzie się na stronie www.facebook.com/instytutkonfucjusza w dniach od 12 do 14 listopada 2018 roku.
W listopadzie 2018 roku odbędzie się wystawa pokonkursowa.

Nagrody:

Dla najlepszych Instytut przygotował nagrody o łącznej wartości 2800 zł oraz wystawę.

Jury konkursu przyzna nagrody w postaci: A) Pierwsza nagroda w każdej z dwóch (A i B) kategorii – wartość: 500 zł B) Druga nagroda w każdej z dwóch (A i B) kategorii – wartość: 300 zł C) Trzecia nagroda w każdej z dwóch (A i B) kategorii – wartość: 200 zł D) Jedna nagroda w kategorii C – wartość 500 zł

Strona konkursu fotograficznego: https://www.facebook.com/notes/instytut-konfucjusza-w-krakowie/konkurs-fotograficzny-w-chinach-i-o-chinach-2018/2200168663390401/