Odkrywamy nasze dziedzictwo

„Odkrywamy nasze dziedzictwo” do 30 czerwca 2023


Zgloszenia do 30 czerwca 2023. W obliczu zmieniającego się krajobrazu kulturowego oraz problemów klimatycznych, dziedzictwo architektury krajobrazu nabiera wciąż nowych znaczeń. W tym roku zachęcamy do odkrycia przestrzeni ukształtowanej przez człowieka z uwzględnieniem szaty roślinnej, tj.: parków, ogrodów, alei, skwerów, rynków, sadów, osiedli i in. Celem jest, aby zwrócić uwagę na piękno oraz potrzebę ochrony i opieki historycznych, jak i współczesnych układów urbanistycznych oraz ruralistycznych, w których zieleń odgrywa istotną rolę.

Z udziału w konkursie wyłącza się osoby zajmujące się profesjonalnie/zawodowo fotografią (przez co rozumie się osoby posiadające wykształcenie związane z dziedziną fotografii lub zarabiające na fotografii), laureatów oraz wyróżnionych w I-III edycji konkursu fotograficznego „Odkrywamy nasze dziedzictwo”, a także pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.

Nagrody:

I nagroda – w wysokości 2 000,00 zł;
II nagroda – w wysokości 1 800,00 zł;
III nagroda – w wysokości 1 600,00 zł;
maksymalnie 5 wyróżnień – po 800 zł każde.

Strona konkursu fotograficznego: https://mazovia.pl/pl/konkursy/iv-edycja-konkursu-odkrywamy-nasze-dziedzictwo.html