Konkurs Fotografii "Akt w małym formacie"

Konkurs Fotografii „Akt w małym formacie” do 1 lipca 2024


Zgloszenia do 1 lipca 2024. Oczekujemy fotografii przedstawiających piękno ludzkiego ciała. Fotografie powinny intrygować kształtem, formą, kompozycją, nastrojem, ukazywać piękno kobiecego i męskiego ciała, piękno modeli i modelek.

1. Udział w konkursie mogą brać wszyscy fotografujący.
2. Każdy autor może nadesłać do pięciu prac.
3. Technika prac dowolna.
4. Format prac wyłącznie 24×30 cm.

Nagrody:

– Grand Prix: medal i 6.000 zł
– I nagroda: 2.500 zł
– II nagroda: 1.500 zł

Każdy autor prac zakwalifikowanych do ekspozycji otrzyma dyplom uczestnictwa i katalog z wystawy. • Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają bezpłatnie katalog z wystawy.

Strona konkursu fotograficznego: https://sok.com.pl/akt-w-malym-formacie-regulamin-konkursu/