konkurs-fotografii-artystycznej-zrodla-2021

Konkurs Fotografii Artystycznej „Źródła” do 30 września 2021


Zgłoszenia do 30 września 2021. Impreza pod patronatem Muzeum Fotografii w Bydgoszczy przy Wyższej Szkole Gospodarki.

Celem konkursu jest popularyzacja fotograficznych technik historycznych (potocznie nazywanych „alternatywnymi”), prezentacja i konfrontacja osiągnięć twórców uprawiających stare techniki fotograficzne z uwzględnieniem nowatorskiego podejścia.

Jurorami konkursu będą Marek Noniewicz – artysta fotograf, kustosz Muzeum Fotografii w Bydgoszczy
Maciej Szymanowicz – prof. UAM, historyk sztuki specjalizujący się w historii fotografii

Udział w konkursie jest otwarty dla wszystkich fotografujących wykorzystujących w swej pracy historyczne, tradycyjne i szlachetne (swobodne) techniki fotograficzne jak ambrotypia, cyjanotypia, vandyke brown, albumina, kallitypia, kolodion, kalotypia, techniki chromianowe np. guma, pigment, polaroid transfer i inne.

Nagrody:

• Grand Prix – 1800 zł i pamiątkowa statuetka
• I nagroda – 900 zł
• II nagroda – 750 zł
• III nagroda – 500 zł
• trzy wyróżnienia po 250 zł

Strona konkursu fotograficznego: http://kultura.mdkwagrowiec.pl/wydarzenia/item/779-og%C5%82aszamy-og%C3%B3lnopolski-konkurs-fotograficzny-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a.html