Jurajska Przyroda w Obiektywie

Konkurs fotograficzny Jurajska Przyroda w Obiektywie – do 31 grudnia 2019


Zgloszenia do 31 grudnia 2019. Organizatorem konkursu jest Muzeum Częstochowskie, Dział Przyrody.

Konkurs jest adresowany do uczniów szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych. Będzie oceniany w dwóch kategoriach wiekowych:

11–14 lat (klasy IV–VIII szkoły podstawowej);
15–19 lat (szkoły średnie, szkoły branżowe).

Tematyka zdjęć powinna być związana z przyrodą ziemi częstochowskiej (krajobraz, gatunek rośliny, grzyba lub zwierzęcia, forma przyrody nieożywionej, zjawisko przyrodnicze itp.), inspiracją może być udział w lekcjach muzealnych z zakresu przyrody.

Nagrody:

Nagrody rzeczowe, dyplomy, wystawa pokonkursowa, publikacje w mediach

Strona konkursu fotograficznego: http://www.muzeumczestochowa.pl/wp-content/uploads/2019/06/REGULAMIN_III_edycja.pdf