Konkurs Graficzny - Kapsuła Czasu

Konkurs Graficzny – Kapsuła Czasu do 12 kwietnia 2023


Zgloszenia do 12 kwietnia 2023. Kapsuła czasu, czyli rzecz, miejsce, pomieszczenie, pojemnik w którym przechowywane są różne, ważne przedmioty, wiadomości, informacje – oczywiście jako forma ,,przesyłki” dla przyszłych pokoleń. Teoretycznie bardzo prosta definicja, bo czas jest miarą zmian. Jeżeli coś się wydarzyło-oznacza, że czas musiał upłynąć, a więc wszystko przeminęło.

Taką prawdę wpajano ludzkości od czasów biblijnych, symbolizując ją wanitatywnymi symbolami klepsydry, czaszki, więdnących kwiatów, zepsutych owoców itp. Jednak natura ludzka jest przewrotna i człowiek zawsze pragnął ,,zatrzymać chwilę”, dla siebie lub dla potomności. Tylko jak zatrzymać czas, sprawić, aby to, co jest teoretycznym vanitas (,,marnością”) życia doczesnego, stało się wieczne i zrozumiałe dla przyszłych pokoleń?

Współczesny świat rządzi się prawami, które chcą wyprzedzić czas. Świadczą o tym wiadomości umieszczane w mediach społecznościowych; szybkie relacje, posty, informacje, z czytaniem których nie nadążamy. Ich efemeryczność sprawia, że niewiele zapamiętujemy, mamy problem , z zakodowaniem tego, co ważne tu i teraz, a co dopiero zachowaniem dla przyszłości. W jaki sposób młody człowiek dzisiaj może ,,przechować teraźniejszość’, zakodować ją poprzez symbole , dokonać swoistego ,,powrotu do przyszłości” pomysłowym wehikułem czasu? A przede wszystkim, co jest dzisiaj ważne i godne zapamiętania, zachowania, zatrzymania…?

To zagadnienie i jednocześnie wyzwanie dla tegorocznych uczestników Międzynarodowego Konkursu Graficznego: Co chcą przekazać innym w przyszłości i w jaki sposób?

Niech wasze projekty sprawią, że za wiele lat czytelne będą współczesne znaki czasu. Być może wykreowane przez Was obiekty (dopuszczalne fotomontaże fotograficzne) staną się wyznacznikiem współczesnego designu, czytelnego i uniwersalnego języka przedmiotów użytkowych o ponadczasowym charakterze.

Przed przystąpieniem do realizacji, prosimy zapoznać się z Regulaminem Konkursu i pamiętać o ważnym aspekcie projektu, jakim jest nadanie tytułu i kompozycja w poziomie.

Strona konkursu fotograficznego: https://zspm.malopolska.pl/dla-uczniow/konkursy/konkurs-graficzny