Mój Gdańsk

Mój Gdańsk do 31 października 2021


Zgłoszenia do 31 października 2021. Zapraszamy do udziału w drugiej edycji konkursu fotograficznego „Mój Gdańsk 2021” organizowanego przez muzeum. Celem konkursu jest promowanie dokumentacji fotograficznej współczesnego Gdańska i wydarzeń odbywających się w danym roku. Udział mogą wziąć osoby od 16 roku życia, a pula nagród wynosi 20 tys. zł.

Każdy Uczestnik może wysłać jedno zgłoszenie zawierające od 1 do 3 zdjęć w dowolnych kategoriach (wszystkie zdjęcia mogą być z jednej kategorii lub różnych). Tematyka fotografii musi być związana bezpośrednio z miastem Gdańskiem – mogą obejmować m.in. jego architekturę, zmiany zachodzące w mieście, jak i wydarzenia oraz osoby z miastem związane. Zgłoszone zdjęcia muszą być wykonane w roku 2021 w mieście Gdańsku.

Zdjęcia można zgłaszać w czterech kategoriach tematycznych:

Kultura – zdjęcia dokumentujące życie kulturalne miasta oraz sztukę obecną w przestrzeni publicznej, także fotografia artystyczna
Gdańszczanie – portrety zarówno tych zwykłych jak i całkiem niezwyczajnych mieszkańców Gdańska
Wydarzenia z życia miasta – uwiecznione ważne dla miasta lub autora fotografii chwile
Gdańsk nieznany – zdjęcia pokazujące Gdańsk taki, jakiego nie znajdzie się w przewodniku turystycznym czy też na pocztówkach. Mniej znane dzielnice, miejsca znajdujące się poza historycznym centrum.

Nagrody:

I miejsce: 2500 zł
II miejsce: 1500 zł
III miejsce: 1000 zł

Strona konkursu fotograficznego: https://muzeumgdansk.pl/wydarzenia/szczegoly/news/konkurs-fotograficzny-1/