Pilnujcie mi tych szlaków

„Pilnujcie mi tych szlaków” do 28 lutego 2021


Zgłoszenia do 28 lutego 2021.

Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie oraz Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK w Krakowie zapraszają uczniów szkół ponadpodstawowych oraz osoby pełnoletnie do udziału w konkursie fotograficznym „Pilnujcie mi tych szlaków”.

Zadaniem konkursowym uczestników będzie przesłanie na adres mailowy konkursy@idmjp2.pl jednej fotografii przedstawiającej miejsce leżące na Małopolskim Szlaku Papieskim związane z Osobą Jana Pawła II. Zgłoszenie powinno także zawierać informacje dotyczące daty oraz miejsca wykonania zdjęcia, przebiegu trasy oraz uzasadnienie wyboru miejsca (do 400 znaków).

Celem konkursu fotograficznego „Pilnujcie mi tych szlaków” jest upamiętnienie w formie fotograficznej miejsc na Małopolskim Szlaku Papieskim im. Jana Pawła II związanych z Osobą Jana Pawła II i Jego turystyczną pasją. Dodatkowo konkurs ma na celu promocję Odznaki Turystycznej Małopolskiego Szlaku Papieskiego im. św. Jana Pawła II oraz Pamiątkowej Odznaki Turystycznej z okazji 100. rocznicy urodzin Karola Wojtyły.

Nagrody:

Jury powołane przez Organizatorów wybierze trzy prace w dwóch kategoriach –
uczniowie szkół ponadpodstawowych oraz indywidualne osoby pełnoletnie. Zwycięzcą zostaną przyznane nagrody rzeczowe.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do przyznania nagród dodatkowych.

Strona konkursu fotograficznego: https://idmjp2.pl/index.php/pl/2331-konkurs-fotograficzny-pilnujcie-mi-tych-szlakow