Rozwój w obiektywie

Konkurs fotograficzny Rozwój w obiektywie – do 16 października 2019


Zgłoszenia do 16 października 2019. Celem konkursu jest zwiększenie zainteresowania społeczeństwa polskiego problemami i wyzwaniami rozwoju na świecie. Konkurs ma również poszerzyć świadomość społeczną na temat Celów Zrównoważonego Rozwoju oraz uwrażliwić na problemy rozwoju globalnego i pomóc zrozumieć ich złożoność.
Tematyką konkursu są wyzwania stojące przed krajami rozwijającymi się. Zgłaszane do konkursu prace powinny prezentować kulturę i życie codzienne ich mieszkańców oraz problemy, z którymi muszą sobie radzić.

KATEGORIE KONKURSOWE

Kategoria Dobrobyt skupia się na dokumentacji takich aspektów jak edukacja, opieka zdrowotna oraz na przykładach przedsiębiorczości wpływającej na rozwój danej społeczności.

W kategorii Ludzie czekamy na prace przedstawiające problematykę powszechnych praw człowieka oraz zagwarantowania równego dostępu do zasobów naturalnych i ekonomicznych.

Fotografie w kategorii Partnerstwo powinny ukazywać przykłady współpracy na rzecz osiągnięcia Celów Zrównoważonego Rozwoju – w ujęciu lokalnym, jak i globalnym.

Prace zgłoszone w kategorii Planeta będą rozpatrywane z perspektywy współistnienia ludzi z przyrodą, ingerencji człowieka w środowisko naturalne oraz jego wpływu na środowisko.

W kategorii POKÓJ Jury wybierze fotografie ilustrujące, w jaki sposób pokój lub jego brak wpływa na życie zarówno jednostki, jak i całego społeczeństwa.

Nagrody:

Grand Prix – 5000 zł
I miejsce – 3000 zł / w każdej z 5 kategorii
1 wyróżnienie – 1000 zł / w każdej z 5 kategorii

Strona konkursu fotograficznego: https://konkursmsz.national-geographic.pl/