Sacrum

„Sacrum” do 16 maja 2021


Zgłoszenia do 16 maja 2021. Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Skoczowie, jako Organizator, ogłasza ogólnopolski konkurs fotograficzny dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych„SACRUM”.

Mottem przewodnim trzeciej edycji konkursu jest temat: „Przypowieści biblijne“. Celem konkursu jest pobudzenie i rozwój inwencji twórczej uczestników oraz inspirowanie młodych ludzi do twórczych poszukiwań na polu fotografii. Uczestnik zgłasza od jednego do trzech zdjęć, które interpretują przypowieść biblijną.

Nagrody:

Organizatorzy przewidzieli nagrody rzeczowe dla zdobywców I, II i III miejsca. Organizator zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród.Rozdanie nagród nastąpi podczas wystawy nadesłanych prac w Muzeum św. Jana Sarkandra w Skoczowie o czym Organizatorzy poinformują telefonicznie bądź mailowo zainteresowanych.
Zdjęcia, nadesłane przez Uczestników Konkursu, zostaną zaprezentowane podczas co najmniej jednej wystawy, zorganizowanej w związku z Konkursem.
Termin oraz miejsce wystawy zostaną podane przez Organizatora w terminie do 7 dni przed wystawą.

Strona konkursu fotograficznego: https://www.zstio-skoczow.pl/aktualnosci/964/iii-og-lnopolski-konkurs-fotograficzny-sacrum