Krajowy Salon Fotografii Artystycznej Żary

Krajowy Salon Fotografii Artystycznej Żary – do 31 października 2019


Zgłoszenia do 31 października 2019. Impreza pod patronatem Stowarzyszenia Twórców Fotoklub Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie. Celem konkursu jest zaprezentowanie aktualnego stanu polskiej fotografii artystycznej oraz konfrontacja osiągnięć twórców reprezentujących wszystkie kierunki, tendencje oraz techniki fotograficzne.

Warunki udziału:

Udział w konkursie jest otwarty dla wszystkich fotografujących
Tematyka prac jest dowolna
Format prac jest dowolny ( krótszy bok min.20 cm., maksymalny format 70 x 100 cm )
Ilość prac jest dowolna
Każda praca powinna zawierać sygnaturę ( imię, nazwisko, adres, tytuł i numer zgodny z kartą zgłoszenia )
Organizatorzy pobierają wpisowe w wysokości 30 zł ( koszt wysyłki i katalogu ), które należy wpłacić na konto ŻDK: PKO BP 41 1020 5460 0000 5402 0118 5404
Do prac należy dołączyć czytelnie wypełnioną kartę zgłoszenia ( oryginał lub sporządzoną wg wzoru, dostępną na stronie www.dkzary.pl ) oraz bankowy dowód wpłaty.
Prace wraz z kartą zgłoszenia należy przesłać w sztywnym opakowaniu na adres:

Nagrody:

Nagrody i medale Stowarzyszenia Twórców Fotoklubu Rzeczypospolitej Polskiej

Grand Prix – 2100 zł oraz Złoty Medal Fotoklubu RP
I nagroda – 1200 zł oraz Srebrny Medal Fotoklubu RP
II nagroda – 900 zł oraz Brązowy Medal Fotoklubu RP
III nagroda – 600 zł
dwa wyróżnienia po – 300 zł

Strona konkursu fotograficznego: http://dkzary.pl/xxix-krajowy-salon-fotografii-artystycznej-zary-2019/