Skarby Małopolski

Skarby Małopolski do 25 września 2020


Zgłoszenia do 25 września 2020. Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu zaprasza do udziału w kolejnej, dwudziestej już edycji otwartego (skierowanego do wszystkich zainteresowanych) konkursu fotograficznego „Skarby Małopolski”, którego myślą przewodnią jest temat „Wielopokoleniowe siedliska w Małopolsce”. Ta edycja będzie miała na celu prezentację zachowanych siedzib – siedlisk: magnackich, szlacheckich, mieszczańskich i włościańskich oraz rodzinnych skupisk usytuowanych w Małopolsce. Istotą projektu jest również przedstawienie ich stanu zachowania, walorów architektonicznych i kulturowych oraz znaczenia dla środowiska lokalnego oraz wpływu na integrację wielopokoleniowych rodzin.

Konkurs będzie przeprowadzony w dwóch kategoriach: dokument i fotografia artystyczna.

Najlepsze prace zostaną zaprezentowane na wystawie pokonkursowej w Muzeum Okręgowym w Nowym Sączu w drugiej połowie 2020 roku.

Strona konkursu fotograficznego: http://muzeum.sacz.pl/strony_aktualnosci/zapraszamy-do-udzialu-w-konkursie-fotograficznym-skarby-malopolski-2020-wielopokoleniowe-siedliska-w-malopolsce/