W ramach witryn: okno na Warmię i Mazury

„W ramach witryn: okno na Warmię i Mazury” do 1 lipca 2022


Zgloszenia do 1 lipca 2022. Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie Fotograficzne BLUR przy współfinansowaniu zadania ze środków Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego zaprasza do udziału w projekcie „W ramach witryn: okno na Warmię i Mazury”. Pierwszym etapem projektu jest konkurs fotograficzny, którego tematem są walory przyrodnicze, krajobrazowe, architektoniczne i kulturowe województwa warmińsko-mazurskiego.

Zgłaszane prace powinny w przejrzysty i jasny sposób przedstawiać i promować najpiękniejsze i najbardziej charakterystyczne miejsca na Warmii i Mazurach.

Fotografie wyróżnione w konkursie stworzą galerię prac promujących region Warmii i Mazur. Nagrodami dla uczestników będą:
– ekspozycja w jednym z trzydziestu (30) lokali partnerskich na olsztyńskiej starówce – fotografie zostaną oprawione w ręcznie wykonane, ozdobne ramy i wywieszone w witrynach tak, aby odwiedzający olsztyńskie Stare Miasto mogli oglądać je jak w ogromnej galerii,
– druk miniatury fotografii w mapniku – katalogu wystawy oraz na drukowanych pocztówkach dostępnych w każdym z lokali partnerskich,
– publikacja fotografii podczas pokonkursowej wystawy plenerowej.

Wraz z Polskim Towarzystwem Turystyczno-Krajobrazowym stworzymy szlak turystyczny „W ramach witryn: okno na Warmię i Mazury”, który prowadził będzie od pierwszej do ostatniej fotografii. W każdym z lokali partnerskich dostępne będą darmowe mapniki – katalogi wystawy z trasą szlaku i miniaturami nagrodzonych fotografii. Dla kolekcjonerów dostępne również będą darmowe pocztówki z miniaturą każdej nagrodzonej fotografii. Imię i nazwisko autora oraz adres jego prywatnej galerii będą również widoczne w materiałach promocyjnych.

Strona konkursu fotograficznego: http://blur.olsztyn.pl/konkurs-fotograficzny-w-ramach-witryn-okno-na-warmie-i-mazury/