Jasło FOTOeye

Jasło FOTOeye do 30 września 2020


Zgłoszenia do 30 września 2020. Konkurs ma charakter otwarty i skierowany jest do wszystkich osób zajmujących się fotografowaniem.

Konkurs podzielony jest na trzy etapy:

Zdjęcie miesiąca – wyboru zdjęcia miesiąca dokona komisja konkursowa spośród zdjęć zgłoszonych w każdym miesiącu trwania konkursu (6 miesięcy). Prace fotograficzne należy składać do końca każdego miesiąca.
Zdjęcie roku – wyboru zdjęć roku (I, II, III miejsce) dokona komisja spośród wszystkich zgłoszonych w czasie trwania konkursu zdjęć. Ostatecznym terminem zgłaszania prac do konkursu jest 30 września 2020 r.
Zdjęcie Internautów – wyboru jednego zdjęcia dokonają Internauci spośród zdjęć przedstawionych do głosowania internetowego przez komisję konkursową (min. 1 zdjęcie każdego uczestnika). Głosowanie internetowe odbędzie się w październiku br.

Nagrody:

Zdjęcie miesiąca – 1 zdjęcie w każdym miesiącu trwania konkursu (wybierane przez komisję).
Co miesiąc do wygrania: 100 zł

Zdjęcie roku (wybierane przez komisję konkursową)

– kategoria OGÓLNA: I miejsce – 1000 zł, II miejsce – 700 zł, III miejsce – 300 zł
– kategoria TEMATYCZNA: dwa wyróżnienia – po 200 zł

Zdjęcie Internatów (wybierane w głosowaniu internatowym). Do wygrania: nagroda rzeczowa.

Strona konkursu fotograficznego: https://um.jaslo.pl/pl/konkurs-fotograficzny-jaslo-fotoeye/