Wiki Lubi Zabytki

Konkurs fotograficzny Wiki Lubi Zabytki – do 30 września 2019


Zgłoszenia do 30 września 2019. Powraca polska edycja największego konkurs fotograficznego świata!

Wiki Lubi Zabytki to konkurs fotograficzny, którego celem jest wzbogacenie zasobów multimedialnych Wikipedii jak największą liczbą zdjęć polskich obiektów posiadających status zabytku nieruchomego i wpisanych do wykazów zabytków.

Zdjęcia będzie można ładować do zbioru Wikimedia Commons w dniach 1-30 września. Wszystkie zdjęcia muszą być udostępnione na wolnych licencjach, dzięki czemu nie tylko wzbogacą zasoby wszystkich wersji językowych Wikipedii, ale będą mogły być bezpłatnie wykorzystywane również poza tą encyklopedią, np. do celów edukacyjnych, w publikacjach turystycznych lub do promocji naszego kraju.

Nagrody:

Za najlepsze pojedyncze zdjęcie
– nagroda: voucher o wartości 1600 zł
– nagroda: voucher o wartości 800 zł
– nagroda: voucher o wartości 400 zł
Dodatkowo w tej kategorii zostanie wskazane 7 fotografii wyróżnionych, których autorzy i autorki otrzymają od Wikimedia Polska komplety gadżetów.

Zdjęcia nagrodzone i wyróżnione w tej kategorii wezmą udział w międzynarodowym finale Wiki Loves Monuments, największego konkursu fotograficznego na świecie.
za szczególne zaangażowanie w konkurs
– nagroda: voucher o wartości 800 zł
– nagroda: voucher o wartości 400 zł
– nagroda: voucher o wartości 200 zł

Nagrody tematyczne
Nagrody tematyczne to specjalne nagrody, przyznane we współpracy z partnerami konkursu. Przedstawiciele instytucji partnerskich będą też częścią komisji, która wskaże zwycięzców kategorii tematycznych.
– Kategoria I Zabytki Warszawy
Partner: Mazowiecka Biblioteka Cyfrowa (Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy – Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego)
– Kategoria II Zabytki architektury wiejskiej
Partner: Polskie Towarzystwo Ludoznawcze
– Kategoria III Zabytki z terenu województwa śląskiego
Partner: Regionalny Instytut Kultury w Katowicach
Zwycięzcy nagród tematycznych otrzymają nagrody (fundatorem nagród jest Wikimedia Polska)

Nagrody specjalne w ramach każdej z kategorii tematycznych
– nagroda: voucher o wartości 300 zł
– nagroda: voucher o wartości 300 zł
– nagroda: voucher o wartości 100 zł

Strona konkursu fotograficznego: http://wikizabytki.pl/