Zabytkowa architektura wsi opolskiej

XXIV Konkurs Fotograficzny Zabytkowa architektura wsi opolskiej – do 30 września 2019


Zgłoszenia do 30 września 2019. Dział Architektury Ludowej organizuje nieprzerwanie od 1996 roku konkurs fotograficzny, który tematycznie dotyczy szeroko rozumianego budownictwa ludowego. Konkurs ten nosił początkowo nazwę „Zabytki ludowej architektury drewnianej Opolszczyzny” i dotyczył tylko budownictwa drewnianego z rejonów wiejskich Śląska Opolskiego. Ostatecznie realizowany jest pod hasłem „Zabytkowa architektura wsi opolskiej” i obejmuje tematyką również konstrukcje murowane, małą architekturę oraz wszelkie aspekty ludowości związanej z architekturą terenów wiejskich.

Głównym zamierzeniem twórców konkursu było uwrażliwienie mieszkańców Opolszczyzny na tradycje budowlane, kulturę zamieszkania i historię Śląska Opolskiego. Zgłaszane fotografie stanowią nie tylko dokumentację obiektów architektonicznych lecz są także świadectwem subiektywnie postrzeganego i emocjonalnie wartościowanego dziedzictwa oraz wyrazem artystycznego kunsztu.

Od 2000 roku do organizacji konkursu przyłączyły się: PTTK z oddziałem w Opolu oraz ZPAF oddział opolski. Corocznie pokłosiem konkursu jest wystawa prezentująca najlepsze fotografie, zgłoszone do konkursu.

Nagrody:

Komisja Konkursowa przyzna autorom najlepszych prac następujące nagrody ufundowane przez organizatora:

– w kategorii dzieci zostaną przyznane bony o wartości:
I nagroda 400 zł,
II nagroda 350 zł,
Ill nagroda 300 zł,
3 wyróżnienia po 150 zł,

– w kategorii dorośli:
I nagroda 700 zł,
II nagroda 550 zł,
Ill nagroda 450 zł,
3 wyróżnienia po 200 zł,

Strona konkursu fotograficznego: http://muzeumwsiopolskiej.pl/zabytkowa-architektura-wsi-opolskiej/