zestaw-2022

ZESTAW do 1 lipca 2022


Zgłoszenia do 1 lipca 2022. W konkursie biorą udział wyłącznie zestawy prac.

Konkurs jest dostępny dla wszystkich fotografujących.

Jeden autor może nadesłać 1 zestaw prac na dowolny temat, stanowiący przemyślaną ,spójną koncepcję autorską.

Format zestawu prac nie większy niż 70 x 100 cm.

– Każdy autor prac zakwalifikowanych do ekspozycji otrzyma dyplom uczestnictwa i katalog z wystawy.
– Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają bezpłatnie katalog z wystawy.

Nagrody:

GRAND PRIX „ZESTAW 2022” – MEDAL + 6.000 zł + AUTORSKA WYSTAWA W GALERII FOTOGRAFII W ŚWIDNICY W 2023 r.
I NAGRODA – 2.500 zł
II NAGRODA-1.500 zł

Strona konkursu fotograficznego: https://sok.com.pl/zestaw-2022-xxvii-miedzynarodowy-konkurs-fotografii/