19. Wielki Konkurs Fotograficzny National Geographic Polska

19. Wielki Konkurs Fotograficzny National Geographic Polska do 29 października 2023


Zgłoszenia do 29 października 2023. Do Konkursu każdy z Uczestników może zgłosić następującą liczbę zdjęć w następujących kategoriach:
– FOTOREPORTAŻ – wyłącznie seria zdjęć o określonej konstrukcji fabularnej. W skład jednej serii zdjęć powinno wchodzić od 5 do 8 zdjęć. Jeden Uczestnik może przesłać maksymalnie 3 (trzy) serie zdjęć. Autorem wszystkich zdjęć wchodzących w skład jednej serii powinna być jedna osoba.
– LUDZIE – pojedyncze zdjęcie. Jeden Uczestnik może przesłać maksymalnie 4 zdjęcia.
– KRAJOBRAZ – pojedyncze zdjęcie. Jeden Uczestnik może przesłać maksymalnie 4 zdjęcia.
– ZWIERZĘTA – pojedyncze zdjęcie. Jeden Uczestnik może przesłać maksymalnie 4 zdjęcia.
– EKOLOGIA I ZMIANY KLIMATU – pojedyncze zdjęcie. Jeden Uczestnik może przesłać maksymalnie 4 zdjęcia.
– POLSKA NIEOCZYWISTA – pojedyncze zdjęcie. Jeden Uczestnik może przesłać maksymalnie 4 zdjęcia.

Dopuszczalna jest komputerowa ingerencja w rzeczywistość przedstawioną na zdjęciach, poza kategorią Reportaż. Obróbka zdjęć przesłanych do Konkursu może polegać jedynie na działaniach odpowiadających zabiegom stosowanym w ciemni fotograficznej, polegających na rozjaśnianiu, kontrastowaniu, redukcji koloru, wypalaniu. Wszelkie inne zmiany, opracowania, fotomontaż są 3 niedopuszczalne. Zdjęcie niespełniające wymogów Konkursu nie zostanie dopuszczone do
Konkursu.

Nagrody:

• Grand Prix: lot szybowcem
• I miejsce w każdej kategorii: lot samolotem nad Warszawą

Strona konkursu fotograficznego: https://wkf.national-geographic.pl/