A to Polska właśnie.

Konkurs fotograficzny „A to Polska właśnie…” – do 25 października 2019


Zgłoszenia do 25 października 2019. Centrum Kultury Gminy Markowa we współpracy z Wojewódzkim Domem Kultury w Rzeszowie oraz Firmą Fotograficzną Fotos s.c. B. R. Łyko w Łańcucie ogłaszają X edycję konkursu fotograficznego organizowanego dla uczczenia rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości pod hasłem: „A to Polska właśnie…”

Cele konkursu:

– inspirowanie do twórczych poszukiwań w dziedzinie fotografii,
– upowszechnianie fotografii jako dziedziny sztuki,
– propagowanie postaw patriotycznych, w tym patriotyzmu lokalnego,
– promowanie gminy Markowa.

Adresaci konkursu.

Konkurs ma charakter otwarty, skierowany jest do dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych.

Tematyka prac:

Zgodnie z głównym hasłem konkursu tematyka prac powinna być związana z naszą Ojczyzną, a ponadto zawierać się w jednej z niżej podanych kategorii tematycznych:
Kat A „Skarby mało znane” ( miejsca, zabytki, obrzędy, zjawiska, gatunki roślin i zwierząt) Kat B „Urocza gmina – Markowa”
Kat C „Okiem dziecka”- prace autorów do lat 15

Nagrody:

Nagrody pieniężne o łącznej wartości 3 000 zł

Strona konkursu fotograficznego: http://www.ckgm.pl/asp/pliki/konkurs_foto_2019/-regulamin_foto.pdf