Canon Female Photojournalist Grant

Canon Female Photojournalist Grant do 2 maja 2024


Zgłoszenia do 2 maja 2024. Canon Europe przyzna dwa granty na wsparcie długoterminowych projektów dokumentalnych – zarówno fotograficznych, jak i filmowych. Wartość programów wynosi w sumie 16 000 euro. Canon Female Photojournalist Grant to wyróżnienie przyznawane znakomitym fotografkom za ich dokonania fotoreporterskie. Canon Video przyznaje się natomiast osobom przedstawiającym problem społeczny, kulturowy lub ekonomiczny w formie filmu dokumentalnego. Celem obu grantów jest uhonorowanie autorów najlepiej opowiedzianych historii. O granty mogą starać się twórcy z całego świata.

Canon Female Photojournalist Grant

Już 24. rok z rzędu Canon i stowarzyszenie Visa pour l’Image wyróżnią grantem w wysokości 8 000 euro fotoreporterkę realizującą długoterminowy projekt dokumentalny. Grant ma na celu wsparcie finalizacji bieżącego projektu lub ułatwienie realizacji nowego przedsięwzięcia. Oceną zgłoszeń konkursowych zajmie się jury złożone z uznanych w branży ekspertów. W poprzednich edycjach granty przyznano między innymi Anastasii Taylor-Lind, Natalii Saprunowej i Acacii Johsnon.

Canon Video Grant

Canon wraz z Visa pour l’Image wesprze twórców filmów dokumentalnych także w ramach 5. edycji Canon Video Grant. W 2023 roku wyróżnienie to przyznano Juanowi Vicente Manrique Gomezowi. Jego projekt, zatytułowany „Szukając osła” jest satyrycznym spojrzeniem na problem naruszania wolności słowa przez wenezuelski reżim. Tegoroczny zdobywca grantu otrzyma 8 000 euro, a dodatkowo firma Canon udostępni mu profesjonalną kamerę i dwa obiektywy w celu realizacji krótkiego filmu dokumentalnego trwającego około ośmiu minut.

Oba granty to owoc długotrwałej współpracy Visa pour l’Image i Canon, która trwa już 35 lat.

Zwycięskie projekty z 2024 roku zostaną zaprezentowane na przyszłorocznym festiwalu Visa pour l’Image, który odbywa się w Perpignan we Francji.

Strona konkursu fotograficznego: https://www.visapourlimage.com/en/festival/awards-and-grants/bourse-canon-de-la-femme-photojournaliste