Discover Europe

Discover Europe do 31 marca 2020


Zgłoszenia do 31 marca 2020. Discover Europe 2020 to już siedemnasta edycja największego ogólnoeuropejskiego konkursu fotografii studenckiej. Po raz kolejny inspirujemy, odkrywamy i dzielimy się tym, co dla nas najważniejsze – koncepcją naszego wspólnego domu, jakim jest Europa. Już od 2004 roku jesteśmy tu, by poznawać Wasze wizje Starego Kontynentu, a cel i założenia Konkursu od początku pozostają takie same – nawiązanie dialogu międzykulturowego między studentami polskimi i zagranicznymi oraz wspieranie aspirujących, młodych fotografów.

Konkurs dzieli się na trzy kategorie:

– Discover People – której głównym tematem jesteśmy my – mieszkańcy Europy;
– Discover Nature: Through Green Lenses – czyli uchwycenie piękna przyrody kontynentu europejskiego i promowanie świadomości w zakresie ochrony środowiska;
– Discover Architecture – czyli zatrzymanie w kadrze unikalnych miejsc, które kryje w sobie Europa.

Dodatkowo, w kategorii Discover Nature: Through Green Lenses, zdjęcia można zgłosić w tematach:

a. Threats to the Environment and Climate – raportowanie o sytuacji lub miejscach, w których działania człowieka zagrażają środowisku.
b. Proudly Reporting: Pro-Environmental Efforts – zdjęcia dziennikarskie pokazujące inicjatywy mające na celu ochronę zasobów naturalnych i klimatu (wszelkiego rodzaju działania w zakresie ochrony środowiska czy kampanie edukacyjne).
c. Green Mile: Sustainable Mobility Ideas – zdjęcia przedstawiające ciekawe pomysły i inicjatywy dotyczące ekologicznego transportu – sposoby na zmniejszenie emisji i hałasu.

Strona konkursu fotograficznego: www.discovereurope.esn.pl