Dominikański Festiwal Filmowy SLAVANGARD

Dominikański Festiwal Filmowy SLAVANGARD do 23 marca 2020


Zgłoszenia do 23 marca 2020 . Dominikański Festiwal Filmowy Slavangard ma charakter ogólnopolski i jego głównym wydarzeniem jest konkursowy przegląd filmów krótkometrażowych nawiązują-cych do hasła tegorocznego Festiwalu: „Oblicze ziemi”. Głównymi celami Festiwalu są: promowanie kultury chrześcijańskiej, rozwój sztuki filmowej, umożliwienie zetknięcia się z podstawami z zakresu sztuki kinematografii, a przede wszystkim stworzenie okazji do spotkania się wszystkich członków wspólnot i instytucji młodzieżowych, akademickich, poakademickich, rodzinnych i parafialnych w Polsce.

Podczas festiwalu „Slavangard” odbędzie się również konkurs fotograficzny. Aby wziąć w nim udział należy wysłać autorskie zdjęcia nawiązujące do hasła festiwalu „Oblicze ziemi”.

Fotografie można przesyłać w czterech kategoriach:

pojedyncze zdjęcie – portret
pojedyncze zdjęcie – środowisko
pojedyncze zdjęcie – kultura i ludzie
reportaż (od 3 do 12 zdjęć)

Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie jedną pracę z każdej kategorii.

Konkurs fotograficzny zakończy się wystawą zdjęć. Ogłoszenie laureatów Konkursu nastąpi podczas uroczystej Gali Finałowej 23 maja 2020 roku.

Nagrody:

Pula nagród konkursie filmowym wynosi 20 tys. zł.
Pula nagród w konkursie fotograficznym wynosi 7 tys. zł.

Strona konkursu fotograficznego: http://slavangard.pl/