Drone Film Festival Poland

Drone Film Festival Poland – do 15 listopada 2019


Zgłoszenia do 15 listopada 2019. Organizatorem konkursu jest Samodzielne Stowarzyszenie Ludzi Kreatywnych 10%Art, Stowarzyszenie TRATWA i Agencja Marketingowa SowiWeb.

CELE KONKURSU

Najważniejszym celem konkursu jest wyróżnienie najpiękniejszych, najciekawszych filmów i fotografii spośród nadesłanych prac według oceny Jury i publiczności.
Ukazanie możliwości jakie daje fotografia i filmowanie z powietrza.

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

Uczestnikiem konkursu może być każda osoba fizyczna.
W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatorów i Partnerów oraz ich najbliższa rodzina (małżonkowie, dzieci, rodzice).
Udział w konkursie jest bezpłatny.
Możliwe jest uczestnictwo zespołów dwuosobowych: operator drona + operator kamery.

Do kategorii fotograficznej można zgłosić maksymalnie 3 prace.

Strona konkursu fotograficznego: https://dronefilmfestival.eu/regulamin-konkursu-dff-2019/