FOTO-EKO

FOTO-EKO do 15 października 2021


Zgłoszenia do 15 października 2021. Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody „Salamandra” już prawie po raz 29 organizuje Ogólnopolski Konkurs Fotografii Przyrodniczej FOTO-EKO. Celem nadrzędnym Konkursu jest każdorazowo utworzenie wystawy i wywołanie zachwytu u młodych odbiorców, których wrażliwość dopiero się kształtuje. FOTO-EKO promuje dokumentowanie sytuacji i zjawisk z życia przyrody, w które nie ingerował człowiek.

Przedmiotem Konkursu są zdjęcia przedstawiające przyrodę Polski (dziko występujące rośliny, grzyby, zwierzęta lub ciekawe przyrodniczo miejsca).

Nagrody:

Nagradzane są trzy najlepsze prace, którym Jury przydziela pierwsze, drugie i trzecie miejsce. Przyznawane są ponadto wyróżnienia. Jury może wyróżnić dowolną liczbę prac. Dla zwycięzców przewidziano atrakcyjne nagrody o łącznej wartości 3 tysięcy złotych: sprzęt fotograficzny, sportowy, turystyczny, elektroniczny, komputerowy, książki o tematyce przyrodniczej. Informacja o sposobie przekazania nagród zostanie podana w liście przesłanym do laureatów wraz z informacją o wynikach Konkursu.

Strona konkursu fotograficznego: http://www.salamandra.org.pl/component/content/article/60-konkursfotoeko/1263-zapraszamy-do-dzielenia-si-piknem-foto-eko-2021.html?directory=137