Geografia - proces, forma, obiekt

„Geografia – proces, forma, obiekt” do 15 stycznia 2024


Zgloszenia do 15 stycznia 2024. Wydział Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego zaprasza wszystkich uczniów i studentów do udziału w dwunastej edycji Konkursu Fotograficznego „Geografia – proces, forma, obiekt”.

Nagrody:

Najlepsze prace, wzorem lat ubiegłych, zostaną nagrodzone i zaprezentowane na stronie internetowej Wydziału Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego (poprzednie edycje Konkursu) oraz przedstawione na imprezie organizowanej w Dniu Geografa na wiosnę 2024 roku. Każde zdjęcie będzie opatrzone nazwiskiem autora i nazwą szkoły (uczelni), do której uczęszcza. Będziemy też dążyć do tego, żeby najlepsze zdjęcia zostały zaprezentowane w formie wystawy na Wydziale Nauk Geograficznych UŁ. Dotychczasowe edycje Konkursu były zwieńczone taką wystawą.

Strona konkursu fotograficznego: https://www.geo.uni.lodz.pl/popularyzacja/konkurs-geografia-proces-forma-obiekt