Geografia - proces, forma, obiekt

„Geografia – proces, forma, obiekt” do 15 stycznia 2025


Zgłoszenia do 15 stycznia 2025. Chcielibyśmy zaprosić do udziału w trzynastej edycji konkursu, odbywającego się pod patronatem Dziekana Wydziału Nauk Geograficznych – dr. hab. Bogdana Włodarczyka, prof. UŁ oraz Polskiego Towarzystwa Geograficznego.

Najlepsze prace, wzorem lat ubiegłych, zostaną nagrodzone i zaprezentowane na stronie internetowej Wydziału Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego oraz przedstawione na imprezie organizowanej w Dniu Geografa na wiosnę 2025 roku. Każde zdjęcie będzie opatrzone nazwiskiem autora i nazwą szkoły (uczelni), do której uczęszcza. Będziemy też dążyć do tego, żeby najlepsze zdjęcia zostały zaprezentowane w formie wystawy na Wydziale Nauk Geograficznych UŁ. Dotychczasowe edycje Konkursu (oprócz dwóch, kiedy na przeszkodzie stanęła epidemia Covid-19) były zwieńczone taką wystawą. Uczestnicy konkursu nie ponoszą żadnych wydatków związanych ze zgłaszaniem zdjęć, nagrodami czy prezentacją najlepszych dzieł na wystawie.

Zachęcamy do zapoznania się z sugestiami Jury i Komitetu Organizacyjnego, zaproponowanymi po zakończeniu jednej z poprzednich edycji konkursu. Uwagi te z jednej strony uzasadniają wybory dokonane przez Jury, a z drugiej strony mają stanowić wskazówkę dla uczestników kolejnych edycji konkursu.

Strona konkursu fotograficznego: https://www.geo.uni.lodz.pl/popularyzacja/konkurs-geografia-proces-forma-obiekt