gornictwo-i-geologia-w-obiektywie-2022

„Górnictwo i geologia w obiektywie” do 31 marca 2022


Zgloszenia do 1 marca 2022. Górnictwo i geologia z perspektywy młodych to nowe spojrzenie na obiekty i obszary o istotnym znaczeniu gospodarczym, a także wysokich walorach przyrodniczych, społecznych i kulturowych. Bez geologii nie ma górnictwa. Geologia to nauka o historii i procesach zachodzących we wnętrzu i na powierzchni Ziemi. Ich poznawanie i obserwacja jest podstawą rozwoju wiedzy i zainteresowań przyrodniczych. Natomiast górnictwo to działalność zmierzająca do pozyskania istotnych surowców mineralnych, które są wykorzystywane w różnych obszarach gospodarki. Jednak górnictwo i geologia to nie tylko eksploatacja złóż i wiedza o historii i budowie Ziemi, to także obiekty i obszary zrewitalizowane i wykorzystywane turystycznie.

Nagrody:

Laureaci konkursu otrzymają nagrody pieniężne:
I nagroda – 1000 zł; II nagroda – 700 zł; III nagroda – 300 zł
Nagrodzone i wyróżnione zdjęcia zostaną opublikowane na stronie Politechniki Wrocławskiej.

Strona konkursu fotograficznego: https://wggg.pwr.edu.pl/o-wydziale/konkurs-fotograficzny-dla-szkol-ponadpodstawowych