(Nie)zapomniane Zabytki

II edycja (Nie)zapomniane Zabytki do 29 lutego 2024


Zgłoszenia do 29 lutego 2024. Celem organizacji Konkursu jest dokumentacja miejsc zabytkowych i zachowanie ich stanu faktycznego na fotografii, a także zainspirowanie uczestników do twórczych poszukiwań, eksplorowania zagrożonych całkowitą degradacją przestrzeni oraz zachowania obecnej materii tychże miejsc. Niniejszy Konkurs stanowi także pretekst do zwrócenia uwagi na problem rewitalizacji zabytków. Należy wskazać, że z każdym tego typu miejscem wiążą się historie ludzi, kształtowanie pokoleń i poczucia tożsamości. Celem Konkursu jest zwrócenie uwagi na zachowanie pamięci o danym miejscu.

Przy ocenie prac nadesłanych na Konkurs będą uwzględnione: fotografowane obiekty, wartości artystyczne, poziom estetyczny, oryginalność i pomysłowość.

Nagrody:

Laureaci konkursu zostaną zaproszeni na oficjalne rozstrzygnięcie konkursu podczas Forum Rewitalizacji „Łączą Nas Zabytki” w Cukrowni Żnin, o którym zostaną powiadomieni pocztą elektroniczną lub telefonicznie.

Nagroda główna – voucher na 5-dniowy pobyt w wybranym Arche Hotelu z możliwością organizacji sesji zdjęciowej, podczas której fotografem będzie zwycięzca Konkursu.

Strona konkursu fotograficznego: https://wspolnota.arche.pl/Aktualnosci/II-edycja-Konkursu-Fotograficznego-Niezapomniane-zabytki,982