III Międzynarodowe Biennale Fotografii DEFINICJA PRZESTRZENI – do 10 października 2018


Zgłoszenia do 10 października 2018. III Międzynarodowe Biennale Fotografii DEFINICJA PRZESTRZENI/SPACE – DEFINITION 2018 nawiązuje do idei i tradycji fotografii krajobrazowej Kieleckiej Szkoły Krajobrazu, lecz – uwzględniając gwałtowność zmian nowoczesnego świata – poszerza zakres tematyczny prac również o inne, poza naturą, przestrzenie, w których funkcjonuje współczesny człowiek: miejską, industrialną oraz prywatną – osobistą.
Celem Organizatorów jest integracja tych artystów fotografików, którzy w swojej twórczości podejmują próby twórczego zdefiniowania takich przestrzeni, oraz szeroka konfrontacja ich dzieł na wystawie pokonkursowej i w wydawnictwie jej towarzyszącym. Międzynarodowy wymiar Biennale ma na celu pokazanie obrazów świata przefiltrowanego poprzez indywidualne spojrzenia twórców z różnych kręgów kulturowych.
W obszarze zdecydowanie fotograficznego charakteru Biennale stworzyliśmy również kategorię video art – dla tych, którzy pełniej wypowiadają się poprzez ruchome obrazy.
Naszym celem jest wspólne stworzenie panoramy przenikających się krajobrazów natury i kultury, określających przestrzeń naszej współczesnej rzeczywistości – tej, w której wspólnie żyjemy.

Nagrody:
– Nagroda I – Nagroda Prezydenta Miasta Kielce – 5.000 PLN (lub równowartość w Euro)
– Nagroda II – BWA w Kielcach – 2000 PLN (lub równowartość w Euro)
– Nagroda III – Wodociągów Kieleckich – 1500 PLN (lub równowartość w Euro)
– Nagroda BWA w Kielcach w kategorii video – 1500 PLN (lub równowartość w Euro)
– Nagroda specjalna Fundacji im. Kieleckiej Szkoły Krajobrazu – 2000 zł (lub równowartość w Euro) – za fotografię polskiego krajobrazu
– 5 wyróżnień – medali DEFINICJA PRZESTRZENI/SPACE – DEFINITION

Strona konkursu fotograficznego: www.bwakielce.art.pl/news/the-3rd-international-biennial-of-photography-space-definition-2018