ISEM Grand Prix w Fotografii Dokumentalnej

ISEM Grand Prix w Fotografii Dokumentalnej do 15 marca 2023


Zgloszenia do 15 marca 2023. Główna nagroda ISEM jest otwarta dla fotografów z całego świata. Kwota dofinansowania w wysokości 8000 euro ma pomóc w dokończeniu już realizowanego projektu dokumentalnego . Nagroda ma być przeznaczona na dokończenie zwycięskiej pracy.

Każdy uczestnik musi złożyć:
• spójną serię od 15 do 20 zdjęć z istniejącego projektu;
• tekst prezentujący projekt w języku francuskim lub angielskim;
• formularz zgłoszeniowy;
• CV (kursy, wystawy, publikacje, nagrody itp.);
• kopię dowodu osobistego.

Nagrody:

Zwycięzca otrzyma grant w wysokości 8 000 € na ukończenie swojego projektu.

Strona konkursu fotograficznego: http://prixisem.imagesingulieres.com/candidature.php