SATYRYKON Międzynarodowa Wystawa

SATYRYKON Międzynarodowa Wystawa – do 3 lutego 2020


Zgłoszenia do 3 lutego 2020. Międzynarodowa Wystawa SATYRYKON 2020 jest konkursem otwartym.

Przedmiotem konkursu są rysunki, grafiki oraz inne dzieła plastyczne i fotograficzne wykonane w dowolnej technice, będące oryginałami – powstałe w ostatnich dwóch latach (2019-2020) i zakwalifikowane przez autorów do działów:

I – temat: SAMOTNOŚĆ
II – ŻART i SATYRA

Udział w konkursie jest bezpłatny. Jednak warunkiem zwrotu prac jest przekazanie na rzecz Galerii Satyrykonu wskazanej przez Autora pracy (prac), co stanowić będzie rekompensatę za koszty przesyłki. W razie niewskazania, organizator może odesłać prace na KOSZT AUTORA. Szczegóły opłaty i zwrotu prac zostaną ustalone indywidualnie w korespondencji elektronicznej.

Do pracy należy dołączyć krótką notę biograficzną i wypełnioną kartę zgłoszenia (PROSZĘ WYPEŁNIAĆ PISMEM DRUKOWANYM). Autor wyraża zgodę na publiczne przetwarzanie przesłanych danych i rozpowszechnianie wizerunku.

Nagrody:

* Grand Prix SATYRYKONU 2020 – szczerozłoty kluczyk oraz nagrodę pieniężną w wysokości 8.000 PLN
* 2 złote medale oraz nagrody pieniężne w wysokości 6.000 PLN każda
* 2 srebrne medale oraz nagrody pieniężne w wysokości 5.500 PLN każda
* 2 brązowe medale oraz nagrody pieniężne w wysokości 5.000 PLN każda
* 4 wyróżnienia po 4.000 PLN każde
* nagroda dyrektora Legnickiego Centrum Kultury w wysokości 4.000 PLN za najlepszą fotografię
* nagroda Prezydenta Miasta Legnicy w wysokości 4.000 PLN

Strona konkursu fotograficznego: http://satyrykon.pl/