Konkurs Fotografii Teatralnej

IX Konkurs Fotografii Teatralnej do 30 września 2023


Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego ogłasza IX edycję Konkursu Fotografii Teatralnej. Na „teatralne zdjęcia sezonu”, „zestawy dokumentacyjne z przedstawienia” i zdjęcia „architektury teatralnej” czekamy do 30 września 2023.

Konkurs Fotografii Teatralnej to najważniejsze i najciekawsze fotografie polskiego życia teatralnego. Organizowany przez Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego od 2015 roku Konkurs prezentuje zdjęcia zawodowych fotografów teatralnych, absolwentów wyższych szkół artystycznych, jak i osób traktujących fotografię hobbystycznie. Co roku nadsyłane są do nas setki, a nawet tysiące prac.

W tym roku można zgłaszać prace w trzech kategoriach: „teatralne zdjęcie sezonu” (kategoria A), czyli pojedynczą fotografię ukazującą zarówno przedstawienie teatralne, pracę nad nim, jak i inne sceny związane z polskim życiem teatralnym, odznaczające się szczególnymi walorami artystycznymi i dokumentacyjnymi; „zestaw dokumentacyjny z przedstawienia” (kategoria B), którego premiera odbyła się w sezonie artystycznym 2021/2022 lub sekwencję maksymalnie trzech zdjęć „architektury teatralnej” (kategoria C), prezentującą z zewnątrz wybrany budynek teatralny (użytkowany lub nie) albo przestrzeń zaadaptowaną, służącą współcześnie prezentacji wydarzeń teatralnych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

Nagrody:

• Teatralne zdjęcie sezonu
I miejsce: 10.000 zł
II miejsce: 6.000 zł
III miejsce: 4.000 zł

• Zestaw dokumentacyjny z przedstawienia
I miejsce: 10.000 zł
II miejsce: 6.000 zł
III miejsce: 4.000 zł

• Architektura teatralna
I miejsce: 10.000 zł

Strona konkursu fotograficznego: https://www.instytut-teatralny.pl/dzialalnosc/konkursy/konkurs-fotografii-teatralnej/konkurs-fotografii-teatralnej-ix-edycja/