Kierunek lubelskie krajobrazy

„Kierunek lubelskie krajobrazy” do 12 grudnia 2021


Zgłoszenia do 12 grudnia 2021. Akcja jest prowadzona w ramach projektu „Lubelskie spotkania z przyrodą”.

Celem akcji jest promocja potencjału przyrodniczego województwa lubelskiego,edukacja ekologiczna –uwrażliwianie uczestników na kwestie ochrony środowiska, a także zachęcanie do odwiedzania lubelskich parków narodowych i krajobrazowych.

Zadaniem uczestnika akcji jest wykonanie fotografii ukazującej w oryginalny sposób niepowtarzalne piękno przyrody ożywionej i nieożywionej na terenie Roztoczańskiego Parku Narodowego, Poleskiego Parku Narodowego oraz siedemnastu parków krajobrazowych zlokalizowanych w granicach województwa lubelskiego.

Do konkursu można zgłaszać zdjęcia przyrodnicze ukazujące piękno Roztoczańskiego Parku Narodowego, Poleskiego Parku Narodowego oraz siedemnastu parków krajobrazowych zlokalizowanych w granicach województwa lubelskiego.

Nagrody:

Autorom dwunastu fotografii uznanych przez jury za najpiękniejsze (po jednej w danym miesiącu), zostaną przyznane nagrody miesiąca:12 kart zakupowych o wartości 500 zł każda.

Dodatkowo, jeden z wymienionych w ust. 1 laureatów, otrzyma nagrodę główną za „zdjęcie roku”: kartę zakupową o wartości 1500zł.

Strona konkursu fotograficznego: https://www.lubelskie.pl/file/2021/01/Regulamin-akcji-instagramowej-2021-22.12.pdf