Konkurs Fotografii Dzieci i Młodzieży „Człowiek, Świat, Przyroda

Konkurs Fotografii Dzieci i Młodzieży „Człowiek, Świat, Przyroda” – do 16 marca 2020


Zgłoszenia do 16 marca 2020. Organizatorzy konkursu niezmiennie od 19 lat pragną zachęcić dzieci i młodzież do fotografowania taczającego nas świata, miejsc, w których żyjemy, zwrócić uwagę na piękno i delikatność przyrody.

Możliwość zaprezentowania prac fotograficznych dzieci i młodzieży oraz konfrontacja z innymi uczestnikami konkursu m.in. poprzez spotkania pokonkursowe.

WARUNKI UCZESTNICTWA

1. W konkursie mogą wziąć udział dzieci i młodzież do lat 21.
2. Każdy autor może nadesłać nie więcej niż 10 zdjęć w formacie min. 15 x 21 cm, max 30 x 45 cm.
3. Dopuszcza się nadsyłanie tylko własnych prac fotograficznych wykonanych metodą tradycyjną lub cyfrową.
4. Prace nie mogą być podklejone ani oprawione.

Nagrody:

Prace nadesłane na konkurs zostaną ocenione przez Jury, w skład którego wejdą przedstawiciele organizatorów, fundatorów nagród oraz zaproszonych gości.
Organizatorzy przewidują następujące nagrody:

– w każdej kategorii wiekowej:
I nagroda,
II nagroda,
III nagroda.

– odznaczenia „Za twórczość fotograficzną” przyznane przez Fotoklub Rzeczypospolitej Polskiej
– wyróżnienia, dyplomy i nagrody specjalne przyznane przez fundatorów.Jury przysługuje prawo innego podziału nagród.

Strona konkursu fotograficznego: https://pm.koszalin.pl/czlowiek-swiat-przyroda