Międzynarodowy Konkurs Cyfrowej Fotokreacji CYBERFOTO

XXIII Międzynarodowy Konkurs Cyfrowej Fotokreacji CYBERFOTO do 17 marca 2020


Zgłoszenia do 17 marca 2020. Konkurs CYBERFOTO ma na celu prezentację możliwości kreacji obrazu fotograficznego poprzez zastosowanie komputera i współczesnych technik obrazowania.

Materiałem wyjściowym do przetworzeń cyfrowych jest tradycyjna fotografia, bądź fotografia wykonana metodą cyfrową. Prace /min. format 21×30, A-4/ w postaci wydruku lub odbitki fotograficznej należy przesłać w usztywnionych kopertach.

Autorzy zostaną powiadomieni o werdykcie Jury i terminie wystawy.

Z wystawy pokonkursowej zostanie wydany katalog z nagrodzonymi pracami.

Wystawie towarzyszyć będzie seminarium poświęcone zastosowaniu komputera w kreowaniu współczesnej sztuki.

Oceny prac i podziału nagród dokona Jury powołane przez organizatorów.

Nagrody:

I NAGRODA 2500 zł.
II NAGRODA 1500 zł.
III NAGRODA 800 zł.
Oraz trzy wyróżnienia po 400 zł.
Jury może dokonać innego podziału nagród. Laureaci otrzymują nagrody i wyróżnienia na konto osobiste.

Strona konkursu fotograficznego: http://www.cyberfoto.czest.pl/index2.php?aedit=2020